Moderní řízení interní nemocniční dopravy zaměřené na úspory a efektivnost

Potřebujete zefektivnit plánování a dispečink interní nemocniční dopravy. Už Vám nevyhovuje plánování v excelu a řízení po telefonu?

Po přechodu na náš nástroj iDoprava získáte přehled o všech vozidlech na jedné obrazovce, získáte nástroj pro plánování vozidel, směn a posádek. Posádky dostanou veškéré údaje o úkolu na mobilní zařízení a úkoly tak budou řízeny od převzetí zásilky po její prokazatelné doručení.

PŘEHLED FUNKCIONALIT

Blogy

Informace a články

To nejlepší pro digitalizovanou budoucnost zdravotnictví

Využití mobilních zařízení

Díky využití mobilních zařízení budete mít neustéme přehled o pohybu vozidel a stavu plnění úkolů. Systém není náročný na ovládání, uživatel pouze přečte a potvrdí úkol, jako u pokladny načte čárový kód zásilky a při výdeji načte RFID čip přebírajícícho zaměstnance.

JDI NA DEMO

Větší adresnost zásilek, nižší náklady a nižší uhlíková stopa

Díky využití QR kódů či čárovch kódů a případněm využití existujících RFID čipů nebo karet bude vždy známo, kde se dané zásilka právě nachíází a kdo za ní zodpovídá. Díky lepšímu plánování a kontrole dopravy dochází k úsporám prostředků a snižuje se uhlíkové stopa.

NAPIŠTE SI O NABÍDKU

Funkční vlastnosti iDoprava

Funkční vlastnosti iDoprava

Plánování směn, vozidel a posádek

iDoprava poskytuje komplexní nástroj na naplánování směn, vozidel a posádek. V IDopravě vedete evidenci dostupných vozidel a posádek a můžete je přidělovat na jednotlivé směny.

Přehled o všech vozidlech na mapovém podkladu

Zobrazení na mapě

Jednotlivá vozidla a jejich posádky se zobrazují na mapovém podkladu. Dispečink má dokonalý přehled o aktuální činnosti jednotlivých posádek.

Mobilní aplikace posádky

Mobilní zařízení odesílá polohu posádky, předává posádce jednotlivé úkoly a zabezpečuje převzetí a doručení pomocí snímače čárových kódů nebo čipů.

Načítání balíčků k převzetí pomocí QR nebo čárového kódu

QRcode

Řičič, kurýr načítá baličky k převzení na skladě nebo na oddělení pomocí čárového kódu nebo QR kódu, který je nalepenna balíčku nebo vytištěn na průvodce (ze skladového systému nebo žádanky). Načtení kódu pomocí mobilního zařízení přejde zásilka do dopravy a je převzatá.

Předání pomocí RFID karty nebo čipu

RFID

Zaměstnanci nemocnic často mívají RFID identifikační kartičky nebo čipy. To pomáhá naší aplikaci iDoprava k rychlému a závaznému předání balíčku na cílovém oddělení. Prostě se načte čipová karta nebo čip a zásilka je předaná v cílové destinaci.

Automatické plánování na základě pravidelnosti nebo aktuálních žádanek

Systém iDoprava rozděluje práci mezi řidiče/kurýry automaticky na základě předem definovaných pravidel (každé auto je efektivní použít na něco jiného) a také na základě aktuálních žádanek, které může zaslat jakékoliv oddělení. Dispečer může do priorit a přiřazení úkolů ručně zasáhnout a převést úkol na jinou posádku nebo ji přiřadit jinou prioritu.

Form

Reference iDoprava

Aktuálně dokončujeme implementaci pilotního řešení ve FN Bulovka.

Autorizovaní implementační partneři iDoprava

Pro implementaci modulů pro digitalizaci zdravotnictví jsme zajistili partnerskou síť odborně kompetentních partnerů, kterým můžete důvěřovat.

Form